O nás

Naší snahou je vytvářet lidem prostor, aby mohli památky znovu objevovat, přemýšlet o jejich hodnotách a přijmout je jako ‚část vlastního bytí‘.

„Všechny ochranné paragrafy by se ukázaly bezmocné, kdyby nebyl ‚lid‘ přesvědčen o nezbytnosti ochrany a nevzal její provedení sám do svých rukou. K tomu, abychom tuto nezbytnost pociťovali jako naléhavou, však nestačí ani pojetí památek, které v nich poznává pouze prostředek estetické libosti, ani takové, podle něhož má památka uspokojit vědecko-historické záliby. Památková hodnota se musí stát citovou hodnotou a tím záležitostí cítění širokých mas, přinejmenším vzdělaných. To může nastat teprve ve chvíli, kdy se naučíme památku oceňovat jako ‚část vlastního bytí‘.“

(A. Riegl, Nové směry v památkové péči, 1905)

Slova Aloise Riegla, klasika moderní evropské památkové péče, nás podněcují k promýšlení a zkoumání cest, které přispívají k rozvoji udržitelné péče o kulturních dědictví v 21. století. Do jaké míry se dnes může jeden každý z nás podílet na uchovávání památkových hodnot a utváření kulturního odkazu pro budoucnost? Dokážeme památkové hodnoty nejen rozpoznávat a oceňovat, ale také hájit a uhájit při střetu s dalšími relevantními zájmy?

informace a kontakt:

  • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání,  tel. +420 257 010 272, mob. +420 778 716 567,  e-mail: samojska.katerina@npu.cz
  • MgA. Naděžda Rezková Přibylová, vedoucí oddělení edukace, tel. +420 567 213 116, +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz