Projekty

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

 • Kód: DG16P02M034
 • Hlavní řešitelé: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ), Národní památkový ústav (NPÚ), Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v lednici (ZF MENDELU), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)
 • Doba řešení: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2020
 • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

 • Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 - 30. 6. 2023
 • Cíl projektu:

  • profesionalizace zaměstnanců NPÚ ve vybraných profesích

  • zvýšení znalostí a dovedností na základě nově vytvořených oborových vzdělávacích modulů

  • vyškolení minimálně 900 zaměstnanců v těchto modulech

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 272, 778 716 567
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

MgA. Naděžda Rezková Přibylová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 873 239
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Hradecká 6/, Telč 58856