Invalidovna přivítala kurz památkové péče

Dvouletý kurz památkové péče pořádaný Národním památkovým ústavem navštívil Invalidovnu a zúčastnil se workshopu obětované omítky pod vedením PhDr. Dagmar Michoinové.

V prostorách barokní památky se uskutečnil workshop připravený pro dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče, který pořádá Národní památkový ústav. Účastníci kurzu si mohli vyzkoušet pod odborným vedením prof. Ing. Arch. Václava Girsy a vedoucí technologické laboratoře NPÚ PhDr. Dagmar Michoinové techniku tzv. obětované omítky. Jedná se o specifický postup, který se využívá ke snížení množství solí ve zdivu před aplikací sanačních omítek. Výsledným efektem je omezení rizik poškození sanačního omítkového souvrství.  

Pokud Vás zajímají památky, neváhejte se přihlásit na některý z kurzů vedených NPÚ. Odkaz najdete zde.