Proběhla praktická dílna obnovy historických památek

Čištění cihlového zdiva

Lze zachránit poškozenou vápennou omítku na historickém objektu? A v jakém rozsahu? Jak postupovat, aby bylo zachováno co nejvíce z původních omítkových ploch? To si vlastnoručně vyzkoušeli dvě desítky památkových úředníků z Čech a Moravy, kteří se přihlásili na specializovaný workshop pod vedením Filipa Trunečky.

Dílna byla realizována ve dnech 11.–13. 5.  v objektu barokní fary v Boršově u Moravské Třebové odborem edukace a dalšího vzdělávání NPÚ v rámci akreditovaného vzdělávacího programu určeného pro úředníky s agendou památkové péče na úřadech obcí s rozšířenou působností a magistrátech. Účastníci programu se seznámili s technologií přípravy tradiční vápenné malty pouze za použití kvalitního hašeného vápna, plaveného písku z místních zdrojů a vody. Následně si vyzkoušeli nanášení této malty na očištěné zdivo, tmelení, přichycení a doplňování zachovaných částí původních historických omítek. Na jediné fasádě hospodářského stavení a vstupní brány si účastníci mohli vyzkoušet jak obnovu hlazených zatočených omítek, tak hrubých strukturovaných omítkových povrchů typických pro první desetiletí 20. století.

Součástí programu byla exkurze do památkové rezervace Moravská Třebová a okolí, kde si frekventanti kurzu mohli prohlédnout fasády historických objektů obnovených výhradně vápennou technologií a na místě je porovnat s fasádami, na nichž byly použity tvrdé cementové omítky, pro historické objekty nevhodné. Zajímavá diskuze proběhla i na téma repase či náhrady historických oken v prostředí městské památkové rezervace. Přímo na jednotlivých příkladech bylo diskutováno a kriticky zhodnoceno použití eurooken a nedokonalých replik na historických fasádách památkově chráněných městských domů.

Cílem školení bylo posílení odborných kompetencí úředníků při vyjednávání s investory a hájení památkových zájmů, posílení argumentačních dovedností v průběhu celého stavebního dohledu.


V současné chvíli připravuje tým odboru edukace a dalšího vzdělávání pro úředníky další z řady praktických řemeslných dílen, a to ve spolupráci s metodických centrem Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Dílna se zaměří na tradiční ruční opracování dřevěných povrchů a nátěry a povede ji restaurátor Luděk Dvořák, který v loňském roce obdržel cenu Patrimonium pro futuro.

 

Kontakt na lektorský tým kurzů odd. dalšího vzdělávání:

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., e-mail: katerina.samojska@npu.cz

PhDr. Hana Řezníčková, e-mail: hana.reznickova@npu.cz

Mgr. Kateřina Pávková, e-mail: katerina.pavkova@npu.cz