Mezigenerační výtvarné adventní dílny

Ve dnech 7. a 8. prosince 2022 proběhly v rámci projektu Památkové akademie třetího věku dvě mezigenerační výtvarné dílny, které se konaly v prostorách Mázhauzu, v paláci Voříkovských na Starém Městě pražském.

Byly pořádány odborem edukace a dalšího vzdělávání Národního památkového ústavu ve spolupráci s paní Klárou Vaňákovou z oddělení movitých památek generálního ředitelství NPÚ.

Jednalo se o v pořadí druhou mezigenerační aktivitu, která byla zařazena do vzdělávacího programu Památkové A3V. Prarodiče s vnoučaty v průběhu odpoledne získali informace o lidových tradicích a zvycích doby adventní. Následně si, společnými silami, vytvořili několik drobných dárků a výtvarnou dílnu zakončili zpěvem tradičních českých lidových koled.

Cílem těchto mezigeneračních praxí a aktivit je rozvíjet potenciál seniorů, soustředit se na společné vzdělávání mezi generacemi a zároveň na společnou práci, prostřednictvím které dochází k lepšímu dosažení společného cíle. Praktické mezigenerační dílny spojují jednotlivé generace a vedou je k učení mezi sebou. Reciproční výměna mezigeneračního učení má dvě dimenze. Chronologickou, při které dochází k předávání kulturních a společenských norem a přemosťující, kdy dochází k vývoji porozumění, úcty a respektu vůči osobám jiné věkové pozice. Vzdělávání se tak stává produktem horizontálních a vertikálních generačních vztahů.


Bližší informace o vzdělávacích aktivitách pro seniory a mezigeneračních programech Vám poskytne:

Mgr. Kateřina Pávková, odbor edukace a dalšího vzdělávání GŘ

Tel.: 724 663 598

E-mail: pavkova.katerina@npu.cz