Press

Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, čtrnácti územními odbornými pracovišti (ÚOP) v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti a spravovaných územními památkovými správami (ÚPS). Na každém z míst jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Zajímají-li vás vzdělávací projekty a edukační programy Národního památkového ústavu kontaktujte:

  • Mgr. Naděždu Rezkovou Přibylovou, vedoucí oddělení edukace

             tel. +420 775 873 239
             e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

  • Mgr. Kateřinu Samojskou, Ph.D., vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání

            tel. +420 257 010 272, mob. +420 778 716 567
            e-mail: samojska.katerina@npu.cz

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.