Blíží se uzávěrka přihlášek do nového studijního oboru Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

Navazující, magisterský studijní obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví lze studovat od akademického roku 2020/2021 na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Uzávěrka přihlášek je do konce února 2020.

Jde o jednooborové studium, které bude připravovat edukátory - specialisty na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, jejichž cílem je rozvíjet kladný vztah všech generací ke kulturně historickému dědictví. Tento jednooborový studijní program nabízí kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání; studentům poskytuje přehled o jednotlivých kategoriích hmotného i nehmotného kulturního dědictví, stejně jako o spektru historických a společenských věd zaměřených na různé aspekty odkazů minulosti. Studium vytváří rovněž předpoklady pro rozvoj vědeckých kompetencí absolventů, zejména v oblasti kulturně historických a paměťových studií, mimoškolní a volnočasové pedagogiky.

Plakát ke stažení ZDE.

Kontaktní osoba:

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

vedoucí Centra pro studium kulturně historického dědictví při Katedře dějin a didaktiky dějepisu a garantka studijního oboru Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví 

E-mail: katerina.charvatova@pedf.cuni.cz

webové stránky katedry: https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/

Elektronickou přihlášku ke studiu můžete podat do 29. 2. 2020 ZDE.