Edukační programy NPÚ jsou do odvolání ZRUŠENY

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví jsou od 10. března 2020 zrušeny edukační programy pro školní skupiny na památkových objektech a územních odborných pracovištích NPÚ. Vzhledem k uzavření objektů pro veřejnost se toto opatření týká i skupin z mateřských a základních uměleckých škol.

O termínu zrušení tohoto opatření budeme na základě pokynů ministerstva zdravotnictví informovat na webu NPÚ.

Děkujeme zapochopení.

Bližší informace:

  • Mgr. Naděžda Rezková Přibylová, vedoucí oddělení edukace, tel. +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz