Bez vás je nás jen půl...

Ptáčnice v Květné zahradě, Kroměříž, Justus van den Nypoort, 1691, rytina, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Stýská se vám po výletech? Přírodě, krásných hradech, zámcích či zahradách? Také naše památky se těšily, že jejich nádvoří zase ožijí. Že je návštěvníci budou obdivovat a objevovat jejich letitou krásu. No a teď tohle. Než se na památky vrátí život, můžete je zkusit objevovat a zpestřit si chvíle doma díky památkám alespoň na dálku.

Mezi naše nejvýznamnější památky patří kroměřížská Květná zahrada. Níže si můžete stáhnout několik obrázků (tzv. rytin) kroměřížské Květné zahrady od holandského rytce Nypoorta. Jedná se ale vždy jen o pouhou polovinu obrázku. Druhou polovinu můžete doplnit přiložením zrcátka s rovným okrajem k pravé straně obrázku. Odraz v něm obrázek doplní. Bez vás je památek jenom půl...

Pro zvídavé: V době baroka, kdy obrázky (rytiny) vznikaly, byla v zahradách využívaná symetrie (odborně osová souměrnost). Znamená to, že levá i pravá strana od středové osy (tou může být např. cesta) jsou stejné. Souměrné bylo nejen rozvržení plánu zahrady, ale také výzdoba jednotlivých záhonů, které měly podobu pestrých ornamentů, vysázených z tisíců rozmanitých květin.

Obrázky si můžete také vytisknout a dokreslit...

  doporučujeme:

Zajímavé kvízy pro vás připravily Kláštery Český Krumlov :

 

Inspiraci nejen v době velikonoční přináší projekt Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě: